fbpx

Редакція від “24” квітня 2019 року

Офіційні правила національного конкурсу молодих креаторів Young Lions Competitions

 

  1. Терміни та визначення

“Конкурс” – відбірковий конкурс, що проводиться офіційним представництвом Cannes Lions в Україні для обрання найкращих команд учасників віком 30 років або менше, які візьмуть участь у міжнародному змаганні у Франції.

“Організатор” – офіційне представництво Cannes Lions в Україні за адміністративного супроводу Громадської організації “Каннські Леви в Україні”.

“Правила конкурсу” – ці правила, а також застосовні правила конкурсу під час Міжнародного фестивалю креативності в Каннах.

“Учасник” – належним чином зареєстрована і акредитована команда учасників (не більше 2 осіб) 30 років або менше, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі.

“Переможець” – одна команда, визначена за абсолютною кількістю балів, отриманих від журі Конкурсу,  до складу якого входять українські та міжнародні експерти.

“Веб-ресурси” – веб-портал https://creativity.in.ua/

 

  1. Загальні положення

Ці офіційні правила Конкурсу встановлюють порядок набуття статусу Учасника Конкурсу, порядок проведення Конкурсу, порядок визначення Переможців Конкурсу та порядок завершення Конкурсу.

Пропонуємо уважно ознайомитися з умовами Конкурсу перед виявленням наміру взяти участь у Конкурсі. Участь у цьому Конкурсі здійснюється на платній основі: грошовий еквівалент 160,00 євро з команди з 2 (двох) осіб (далі – “Вступний внесок”).

Цим Організатор звертає увагу, що перед початком прийняття участі у Конкурсі кожна особа зобов’язана уважно ознайомитись із змістом Правил, умовами участі у Конкурсі.

У разі наявності будь-яких запитань стосовно положень та умов Правил і/або порядку та умов участі у Конкурсі, просимо обов’язково звертатись для отримання роз’яснень виключно до Організатора. Контактні телефони, адреси та інша інформація для Вашого звернення наведені у цих Правилах.

Конкурс є публічною офертою у розумінні норм діючого законодавства України, тому особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі або є Учасником Конкурсу, не має права запропонувати свої умови і приєднується до вказаних умов.

Фактом, що свідчить про повне і безумовне погодження з Правилами, є: (і) реєстрація для участі в Конкурсі; та (іі) здійснення сплати Вступного внеску.

 

  1. Умови участі у Конкурсі

Призовий фонд складає гривневий еквівалент 5500,00 євро, який покриває послуги з трансферу від одного з міст України до Канн і назад, проживання та оплати вартості акредитації на участь у фестивалі Cannes Lions впродовж 7 днів з вирахуванням адміністративних витрат, всіх комісій банку, конвертації валют (далі – “Призовий фонд“).

У разі участі у Конкурсі менше 35 Учасників, Призовий фонд може бути зменшено пропорційно до усіх витрат, включно з адміністративними. При цьому, Переможцеві будуть запропоновані доступні послуги на вибір. Частину витрат, що не охоплюється Призовим фондом, в цьому випадку, має здійснити Учасник самостійно, за власний рахунок та/або за рахунок самостійно залучених коштів, протягом погодженого з Організаторами строку.

Перемога в Конкурсі є особистою; присвоюється та/або віднімається виключно за рішенням журі Конкурсу. Перемога повністю чи частково (включаючи, Призовий фонд, право участі в конкурсі у Каннах, перельоту тощо) не може бути передана/уступлена за одноособовим рішенням Учасника. У разі відмови Учасника від отримання Призового фонду та здійснення ним самофінансування участі у фестивалі в Каннах, рішення про порядок перерозподілу та спрямування цих коштів вирішує Організатор Конкурсу на власний розсуд.

Учасник втрачає статус Переможця Конкурсу (включаючи, право отримання Призового фонду, право участі в конкурсі у Каннах, перельоту тощо), у разі якщо:

1) відмовляється від подальшої участі у фестивалі в Каннах;

2) не здійснить залучення коштів для покриття витрат, що не охоплюються Призовим фондом, у погоджений з Організатором строк;

3) за тих чи інших причин не має змоги бути присутнім на фестивалі в Каннах; та

4) грубо порушив умови участі в Конкурсі.

У разі втрати Учасником статусу Переможця Конкурсу, право визначення Учасника, який набуває зазначених прав належить виключно журі. Журі здійснює заміну Переможця за своїм рішенням, на підставі попередніх оцінювань та загальної кількості набраних балів Учасниками.

Для участі у Конкурсі кожен Учасник погоджується, гарантує та запевняє, що:

1) володіє англійською мовою на рівні intermеdiate і вище, Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо. У разі наявності сумнівів щодо рівня знань – гарантує проходження спеціалізованого 9-годинного інтенсивного практичного курсу англійської мови;

2) здійснить укладення договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на представлений до участі в Конкурсі об’єкт інтелектуальної власності (далі – “Робота“) з Організаторами Конкурсу в разі заняття призового місця; у разі участі в міжнародному конкурсі на Міжнародному фестивалі креативності в Каннах – бути готовими підписати відповідні угоди з організаторами Міжнародного фестивалю креативності в Каннах на умовах, запропонованих вищезазначеним організатором;

3) при демонстраціях, публічних показах, виступах та інших формах публічної демонстрації Робіт – обов’язково посилатися на участь в Конкурсі, шляхом проставлення символіки Конкурсу:

4) прийматиме участь не більш, ніж у двох категоріях одночасно; участь у другій категорії – за умови окремої сплати Вступного внеску та проходження усіх належних реєстраційних процедур та акредитації; та

5) в рамках однієї категорії подаватиме не більше однієї Роботи.

У разі порушення Учасником бідь-яких з наданих гарантій та запевнень, Організатор має право у будь-якій час на будь-якому етапі, стадії Конкурсу повністю або частково відмовити і/або позбавити Учасника участі у Конкурсі без повернення Вступного внеску.

Для того щоб стати Учасником Конкурсу, особі необхідно:

1) зареєструватися до участі в Конкурсі шляхом подачі заявки на офіційній сторінці конкурсу https://creativity.in.ua/konkursy-molodyh-kreatorov/;

2) здійснити оплату Вступного внеску за реквізитами, які будуть надіслані на вказану заявником електрону пошту, з зазначенням відповідного призначення платежу; та

3) отримати підтвердження про акредитацію для участі у Конкурсі.

До участі в Конкурсі не допускаються Роботи, що були використані раніше, або порушують норми чинного законодавства і/або норми моралі.

Рішення про акредитацію для участі у Конкурсі приймається одноособово Організатором і не підлягає оскарженню.

За умовами Конкурсу дозволяється подання лише тих Робіт, виключні майнові і немайнові права на які належать Учаснику Конкурсу. Подаючи свою Роботу, Учасник Конкурсу підтверджує, що всі виключні майнові та немайнові права інтелектуальної власності на відповідні об’єкти належать Учаснику, і в разі пред’явлення будь-яких претензій чи суперечок, пов’язаних з участю у Конкурсі, Учасник у повному обсязі самостійно несе відповідальність в їх вирішенні, включаючи компенсацію всіх можливих витрат, збитків тощо.

Строки проведення Конкурсу з 19.04.2019 року по 21.04.2019 року (для категорій DESIGN та PRINT – 19.04.2019 року по 20.04.2019 року).

Повідомлення про Переможців Конкурсу здійснюється шляхом опублікування анонімних результатів оцінювання на офіційних Веб-ресурсах. Будь-які коментарі щодо результатів оцінювання можуть надаватися виключно на розсуд членів Журі, індивідуально та за їх наявності.

Учасник погоджується на публічну демонстрацію роботи, виконану в рамках конкурсу, для оголошення результатів Young Lions Competition Ukraine 2109

 

  1. Обмеження відповідальності Організатора.

Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов’язань у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, стихійних лих, пожеж, повенів, військових дій, блокад, терористичних актів, змін у чинному законодавстві України, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

Організатор не несе відповідальності за неотримання від Учасника необхідних відомостей, в тому числі, з вини поштової служби, організацій зв’язку, а також за неможливість здійснення зв’язку з Учасником через зазначення невірних або неактуальних контактних даних, в тому числі, внаслідок помилки в написанні адреси при зв’язку з Організатором.

Організатор Конкурсу не несе відповідальності за порушення Учасником Конкурсу авторських і/або інших прав інтелектуальної власності третіх осіб.

 

  1. Інші умови

Організатор має право у односторонньому порядку без жодних негативних наслідків для себе змінювати Правила або скасовувати їх.

Інформування щодо правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом розміщення тексту цих Правил та іншої інформації на сайті: https://creativity.in.ua/konkursy-molodyh-kreatorov/ та https://creativity.in.ua/ylc/tcc.

Листування з Учасниками здійснюється Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. Організатор залишає за собою право не вступати в переговори/листування або інші контакти з Учасниками, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

Ці Правила є інтелектуальною власністю Організатора і не можуть бути використані будь-яким чином або способом, у т.ч. з комерційною метою будь-якою особою без відповідного письмового дозволу на таке Організатора.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Контакти для зворотнього зв’язку з Організаторами: [email protected], +380 44 221 6131, Київ 01135, вул. Золотоустівська 10-12, офіс 4.

 

Юридичний партнер конкурсу

 

Форма подачі конкурсних робіт YLC Ukraine 2019