fbpx

Редакція від “07” травня 2020 року

Офіційні правила національного конкурсу молодих креаторів Young Lions Competitions

 

  1. Терміни та визначення

“Конкурс” – відбірковий конкурс, що проводиться офіційним представництвом Cannes Lions в Україні для обрання найкращих команд учасників віком 30 років або менше, які візьмуть участь у міжнародному змаганні у Франції.

“Організатор” – офіційне представництво Cannes Lions в Україні за адміністративного супроводу Громадської організації “Каннські Леви в Україні” та ГО “Асоціація Креативних Індустрій України”.

“Правила конкурсу” – ці правила, а також застосовні правила конкурсу під час Міжнародного фестивалю креативності в Каннах.

“Учасник” – належним чином зареєстрована та акредитована команда учасників (не більше 2 осіб) 30 років або менше, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі.

“Переможець” – одна команда в кожній з категорій, визначена за абсолютною кількістю балів, отриманих від журі Конкурсу, до складу якого входять українські та міжнародні експерти.

“Веб-ресурси” – веб-портал https://creativity.in.ua/

 

  1. Загальні положення

Ці офіційні правила Конкурсу встановлюють порядок набуття статусу Учасника Конкурсу, порядок проведення Конкурсу, порядок визначення Переможців Конкурсу та порядок завершення Конкурсу.

Пропонуємо уважно ознайомитися з умовами Конкурсу перед виявленням наміру взяти участь у Конкурсі. Участь у цьому Конкурсі здійснюється на платній основі: грошовий еквівалент 200,00 євро з команди з 2 (двох) осіб (далі – “Вступний внесок”).

Цим Організатор звертає увагу, що перед початком прийняття участі у Конкурсі кожна особа зобов’язана уважно ознайомитись із змістом Правил, умовами участі у Конкурсі.

У разі наявності будь-яких запитань стосовно положень та умов Правил і/або порядку та умов участі у Конкурсі, просимо обов’язково звертатись для отримання роз’яснень виключно до Організатора. Контактні телефони, адреси та інша інформація для Вашого звернення наведені у цих Правилах.

Конкурс є публічною офертою у розумінні норм чинного законодавства України, тому особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі або є Учасником Конкурсу, не має права запропонувати свої умови і приєднується до вказаних умов.

Фактом, що свідчить про повне і безумовне погодження з Правилами, є: (і) реєстрація для участі в Конкурсі; та (іі) здійснення сплати Вступного внеску.

 

  1. Умови участі у Конкурсі

Призовий фонд складає гривневий еквівалент 5500,00 євро, який покриває послуги з трансферу від одного з міст України до Канн і назад, проживання та оплати вартості акредитації на участь у фестивалі Cannes Lions впродовж до 7 днів з вирахуванням адміністративних витрат, всіх комісій банку, конвертації валют (далі – “Призовий фонд“).

У разі участі у Конкурсі менш як 35 Учасників, Призовий фонд може бути зменшено пропорційно до усіх витрат, включно з адміністративними. При цьому, Переможцеві будуть запропоновані доступні послуги на вибір. Частину витрат, що не охоплюється Призовим фондом, в цьому випадку, має здійснити Учасник самостійно, за власний кошт та/або коштом самостійно залучених коштів, та/або за рахунок залучених коштів спонсорів або партнерів ГО “Асоціації Креативних Індустрій України”, протягом погодженого з Організаторами строку.

Перемога в Конкурсі є особистою; присвоюється та/або віднімається виключно за рішенням журі Конкурсу. Перемога повністю чи частково (включаючи, Призовий фонд, право участі в конкурсі у Каннах, перельоту тощо) не може бути передана/уступлена за одноособовим рішенням Учасника. У разі відмови Учасника від отримання Призового фонду та здійснення ним самофінансування участі у фестивалі в Каннах, рішення про порядок перерозподілу та спрямування цих коштів вирішує Організатор Конкурсу на власний розсуд.

Учасник втрачає статус Переможця у категорії Конкурсу (включаючи, право отримання Призового фонду, право участі в конкурсі у Каннах, перельоту тощо), у разі якщо:

1) відмовляється від подальшої участі у фестивалі в Каннах;

2) не здійснить залучення коштів для покриття витрат, що не охоплюються Призовим фондом, у погоджений з Організатором строк;

3) за тих чи інших причин не має змоги бути присутнім на фестивалі в Каннах; та

4) грубо порушив умови участі в Конкурсі.

У разі втрати Учасником статусу Переможця Конкурсу, право визначення Учасника, який набуває зазначених прав належить виключно журі. Журі здійснює заміну Переможця в даній категорії за своїм рішенням, на підставі попередніх оцінювань та загальної кількості набраних балів Учасниками.

Для участі у Конкурсі кожен Учасник погоджується, гарантує та запевняє, що:

1) володіє англійською мовою на рівні intermеdiate і вище, Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо. У разі наявності сумнівів щодо рівня знань – гарантує проходження спеціалізованого 9-годинного інтенсивного практичного курсу англійської мови;

2) здійснить укладення договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на представлений до участі в Конкурсі об’єкт інтелектуальної власності (далі – “Робота“) з Організаторами Конкурсу в разі заняття призового місця; у разі участі в міжнародному конкурсі на Міжнародному фестивалі креативності в Каннах – бути готовими підписати додаткові угоди з організаторами локального відбіркового Конкурсу в Україні та Міжнародного фестивалю креативності в Каннах на умовах, запропонованих вищезазначеним організатором;

3) при демонстраціях, публічних показах, виступах та інших формах публічної демонстрації Робіт – обов’язково посилатися на участь в Конкурсі, шляхом проставлення символіки Конкурсу:

4) в рамках однієї категорії подаватиме не більше однієї Роботи.

У разі порушення Учасником будь-яких з наданих гарантій та запевнень, Організатор має право у будь-якій час на будь-якому етапі, стадії Конкурсу повністю або частково відмовити і/або позбавити Учасника участі у Конкурсі без повернення Вступного внеску.

Для того щоб стати Учасником Конкурсу, особі необхідно:

1) зареєструватися до участі в Конкурсі шляхом подачі заявки на офіційній сторінці конкурсу https://creativity.in.ua/krnkurs-molodyh-marketologiv/;

2) здійснити оплату Вступного внеску за реквізитами, які будуть надіслані на вказану заявником електрону пошту, з зазначенням відповідного призначення платежу; та

3) отримати підтвердження про акредитацію для участі у Конкурсі.

До участі в Конкурсі не допускаються Роботи, що були використані раніше, або порушують норми чинного законодавства і/або норми моралі.

Рішення про акредитацію для участі у Конкурсі приймається одноособово Організатором і не підлягає оскарженню.

За умовами Конкурсу дозволяється подання лише тих Робіт, виключні майнові і немайнові права на які належать Учаснику Конкурсу. Подаючи свою Роботу, Учасник Конкурсу підтверджує, що всі виключні майнові та немайнові права інтелектуальної власності на відповідні об’єкти належать Учаснику, і в разі пред’явлення будь-яких претензій чи суперечок, пов’язаних з участю у Конкурсі, Учасник у повному обсязі самостійно несе відповідальність в їх вирішенні, включаючи компенсацію всіх можливих витрат, збитків тощо.

Строки проведення Конкурсу Young Lions Marketers Competition з 00:00 20.06.2020 року по 23:59 20.06.2020 року.

Повідомлення про Переможців Конкурсу здійснюється шляхом опублікування анонімних результатів оцінювання на офіційних Веб-ресурсах. Будь-які коментарі щодо результатів оцінювання можуть надаватися виключно на розсуд членів Журі, індивідуально та за їх наявності.

Учасник погоджується на публічну демонстрацію роботи, виконану в рамках конкурсу, для оголошення результатів Young Lions Marketers Competition Ukraine 2020.

 

  1. Обмеження відповідальності Організатора.

Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов’язань у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, стихійних лих, пожеж, повнів, військових дій, блокад, терористичних актів, змін у чинному законодавстві України, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

Організатор не несе відповідальності за неотримання від Учасника необхідних відомостей, в тому числі, з вини поштової служби, організацій зв’язку, а також за неможливість здійснення зв’язку з Учасником через зазначення невірних або неактуальних контактних даних, в тому числі, внаслідок помилки в написанні адреси при зв’язку з Організатором.

Організатор Конкурсу не несе відповідальності за порушення Учасником Конкурсу авторських і/або інших прав інтелектуальної власності третіх осіб.

 

  1. Інші умови

Організатор має право у односторонньому порядку без жодних негативних наслідків для себе змінювати Правила або скасовувати їх.

Інформування щодо правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом розміщення тексту цих Правил та іншої інформації на сайті: https://creativity.in.ua/konkurs-molodyh-marketologiv/ та https://creativity.in.ua/ymc/tcc.

Листування з Учасниками здійснюється Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. Організатор залишає за собою право не вступати в переговори/листування або інші контакти з Учасниками, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

Ці Правила є інтелектуальною власністю Організатора і не можуть бути використані будь-яким чином або способом, у т.ч. з комерційною метою будь-якою особою без відповідного письмового дозволу на таке Організатора.

У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Контакти для зворотного зв’язку з Організаторами: [email protected], +380 44 221 6131 (опція 3), Київ 01135, вул. Золотоустівська 10-12, офіс 4.